Friday, May 28, 2010

TATA IBADAH PEMBERKATAN & PENEGUHAN NIKAH

PERSIAPAN
Penyambutan Mempelai dan Keluarga.

NYANYIAN MASUK (Jemaat Berdiri)
”Kasih dari Sorga”
Kasih dari Sorga memenuhi tempat ini
Kasih dari Bapa Sorgawi
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku
Membuat damai di hidupku
Mengalir Kasih dari tempat tinggi
Mengalir Kasih dari tahta Allah Bapa
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir
Mengalir memenuhi hidupku

TAHBISAN
P Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Roby Kanaitang dan Saudari Rivana Ruitang ditahbiskan dalam nama Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.SALAM
P Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
J dan menguatkan kita selalu. Amin.

BERMAZMURLAH HAI KAMU YANG DIBERKATI
P Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu.
J Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya.
P Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak terhingga.
J TUHAN menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi.
P Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi!
J Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
P Dia, yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil.

Mempelai Laki-laki dan Perempuan,
TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.

P Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion! Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Haleluya!
Menyanyi,
NKB.No.3 ”Terpujilah Allah”
Terpujilah Allah hikmat-Nya besar
Begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar
Sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus
Mengangkat manusia serta menebus
Reffrein :
Pujilah Pujilah buatlah dunia
Bergemar bergemar mendengar suara-Nya
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya
B’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya

DOA, PEMBACAAN ALKITAB DAN KHOTBAH (Jemaat Duduk)
P …………………………………………………………………………………………

PERSEMBAHAN
P Kristus adalah sumber berkat. Marilah kita bersyukur kepada-Nya atas peristiwa yang telah dijadikan ini.
”Pada-Mu, Tuhan dan Allahku”
Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:
Dari-Mu jiwa dan ragaku, - hanya dalam-Mu ’ku teduh.
Hatiku yang Engkau pulihkan pada-Mu juga kuberikan.

Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma;
’ku berserah sebulat hati, di dalam arus rahmat-nya.
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami.

Nama-Mu, Yesus, suci agung, ya Sumber kasih karunia;
Pada-Mu datanglah umat-Mu mencari hidup yang baka.
Yang bertelut bertadah tangan, berlimpah-limpah Kaukenyangkan.

PENGAJARAN
P Jemaat Yesus Kristus, pada minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara, bahwa pada hari ini akan diteguhkan nikah dari Saudara Roby Kanaitang dan Saudari Rivana Ruitang.
Untuk itu marilah kita pelajari bersama apa maksud dan tujuan nikah, dan apa tugas dan tanggung jawab suami-isteri.
Maksud dan tujuan nikah adalah: Pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai, bila kehidupan bersama suami dan isteri didasarkan atas kasih dan kesetiaan, yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan Jemaat-Nya sebagai tubuh-Nya.
Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami-isteri mendapat anak dengan pertolongan TUHAN Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan isteri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami-isteri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi.
Tugas dan tanggung jawab suami-isteri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong dan saling membangun, tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong dan membangun orang-orang lain, khususnya anak sendiri.
Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih: memperkuat persekutuan hidup antara suami dan isteri. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya, persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki TUHAN, makin lama makin sempurna.
Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki TUHAN akan diberkati oleh TUHAN dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam, maupun mereka yang berada di luar rumah tangga dan halaman mereka.
Demikianlah maksud dan tujuan nikah, dan tugas serta tanggung jawab suami-isteri secara singkat.

PERTANYAAN-PERTANYAAN (Kedua mempelai berdiri)
P Agar menjadi lebih nyata pada kita, bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan TUHAN, maka kami silahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan TUHAN dan jemaat sebagai saksi, pertanyaan-pertanyaan yang berikut:

P (Kepada mempelai Laki-laki)
Saudara Roby Kanaitang, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi,
- Bahwa saudara menerima Saudari Rivana Ruitang, sebagai isteri saudara?
- Bahwa saudara akan mengasihi dan melayani isteri saudara baik pada waktu suka maupun duka?
- Bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara isteri saudara?
- Bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan isteri saudara, sesuai dengan Injil Yesus Kristus?
- Bahwa saudara tidak akan meninggalkan isteri saudara dan hanya akan tercerai dari dia karena maut?

P Saudara Roby Kanaitang, apakah jawab saudara?
Calon Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin.

P (Kepada mempelai Perempuan)
Saudari Rivana Ruitang, apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi,
- Bahwa saudari menerima Saudara Roby Kanaitang, sebagai suami saudari?
- Bahwa saudari akan mengasihi dan melayani suami saudari baik pada waktu suka maupun duka?
- Bahwa saudari sebagai seorang isteri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudari?
- Bahwa saudari akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudari, sesuai dengan Injil Yesus Kristus?
- Bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya akan tercerai dari dia karena maut?

P Saudari Rivana Ruitang, apakah jawab saudari?
Calon Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin.

PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN
(Kedua mempelai berdiri; Pemimpin ibadah menyerahkan cincin-cincin kepada kedua mempelai. Dalam peneguhan, Pemimpin Ibadah memegang tangan mereka; pada pemberkatan, kedua mempelai berlutut dan Pemimpin Ibadah menumpangkan tangan)
Laki-laki,
(Sesudah menerima cincin)
Rivana Ruitang, aku menerima engkau sebagai isteriku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tandanya.
Perempuan,
(Sesudah menerima cincin)
Roby Kanaitang, aku menerima engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tandanya.

P (Peneguhan)
Sebagai pelayan Yesus Kristus saya meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus.
P (Pemberkatan)
Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerah-Nya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan saudara-saudara berkat-Nya. Amin

(Kedua Mempelai menyanyikan)

KJ.No.407 ”Tuhan Kau Gembala Kami’
Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami, domba-Mu;
B’rilah kami menikmati hikmat pengurbanan-Mu.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu,
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu


PERNYATAAN DAN NASIHAT (Jemaat duduk; kedua mempelai berdiri besama dengan Pemimpin Ibadah)

P Sebagai pelayan Yesus Kristus saya mengumumkan, bahwa

Saudara Roby Kanaitang

dan

Saudari Rivana Ruitang

telah diteguhkan dan menjadi suami-isteri.
P (Kepada suami-isteri yang baru)
Percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar, bahwa TUHAN, Allah kita, telah menjodohkan saudara-saudari berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk-petunjuk TUHAN mengenai persekutuan hidup suami-isteri, yang tercantum dalam kesepeluh firman TUHAN:
Jangan berzinah.
Jangan mengingini isteri atau suami sesamamu.

P (Kepada jemaat, sesudah suami-isteri yang baru disilahkan menghadap jemaat)
Apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin.
P+J Menyanyi,
NKB NO 49:1“Tuhan Yang Pegang”
Tak `ku tau `kan hari esok namun langkahku tegap
Bukan surya `ku harapkan karna surya `kan lenyap
O tiada `ku gelisah akan masa menjelang
`ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang
Refr :
Banyak hal tak `ku fahami dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.

DOA SYUKUR
P Marilah berdoa,…………………………………………………………………...

PENUTUP DAN BERKAT
P Dalam terang Kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang dijadikan-Nya.
J Seturut dengan rancangan-Nya!
P Dalam kelembutan tuntunan tangan Roh Kudus, biarlah berkat-Nya berlimpah atas kita.
J Sekarang ini dan selamanya.

P+J Menyanyi,
NKB.No.100 ”Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan”
Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh
di seluruh hidupmu?
Mintalah kepada Bapamu yang janji-Nya teguh:
menyertai langkahmu
Refr: Roh Kudus terus meluap di hatimu,
Kar’na Tuhan berpesan: ”Bawalah bejanamu.”
Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya.
P TUHAN, Allah kita, kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari dengan anugerah-Nya dan mengaruniakan kepada saudara-saudari persekutuan hidup yang panjang, yang kudus dan penuh kasih.
J Amin, Amin, Amin.

No comments:

Post a Comment